top of page
Computer Keyboard

TYP10

Typen in een Handomdraai

Typlessen volgens de typ10 methode is gelijk aan leren typen in een handomdraai voor alle kinderen vanaf 9 jaar op een leuke, speelse manier. Kinderen leren typen gedurende 10 lessen op eigen tempo in therapie of volgen les in kleine groepjes. De methode is goed geschikt voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen, dove/blinde kinderen, kinderen met DCD maar natuurlijk ook voor alle kinderen die graag kunnen typen wanneer ze naar de middelbare school gaan. 
'Therapeutisch typen' kan voor veel kinderen bij wie het schrijven in de klas moeilijk lukt of veel aandacht vraagt, helpen om beter de lessen te volgen.

bottom of page